Yükleniyor

Hakkımızda

Firmamız özgün tasarımlarıyla, donanımlı teknik ekip ve ekipmanıyla, yerinde ve doğru detay çözümleriyle, en kısa zamanda en kaliteli ve doğru uygulamalarıyla, en düşük maliyetle en az zamanda en kaliteli üretimleri ile yaşanabilir çağdaş mekanlar yaratmayı ilke edinmiştir.

Kalite Politikası Anatolia System, görev ve sorumlulukları çerçevesinde müşteri beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar. Öncelikleri teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak, fonksiyonel ve çağdaş mekanlar yaratmak, optimum çözümler üretmek, ergonomiyi ve insan sağlığımı herşeyin üstünde görerek tasarımlar yapmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, yaşanabilir doğaya saygılı yaşam mekanları oluşturmak, yaşam alanlarında kaliteyi yükseltmek olan Anatolia System, gelişen dünya koşullarında rekabet gücünü arttırabilmek için faaliyet ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefler. Bu çerçevede;

● Sürekli gelişme düşüncesiyle kendisini düzenli olarak gözden geçirmeyi,
● Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı,
● Bilgiye çabuk ulaşan ve kullanan kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi,
● Hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamak,
● Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı,
● Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile diğer kuruluşlara örnek teşkil etmeyi ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları ve müşterileri ile beraber gerçekleştirebilmeyi Kalite politikasının merkezine alır.